Kursens innehåll

 • 1

  Del 1 - Om biosfärområdet

  • Intro - Om Biosfärområdet

  • Om biosfärområdet

  • Intro - En hållbar vardag

  • En hållbar vardag

  • Intro - Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

  • Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

  • Intro - Ett hållbart näringsliv

  • Ett hållbart näringsliv

  • Intro - Biosfärambassadörer

  • Biosfärambassadörer - viktigt engagemang i omställningen till det hållbara samhället